ММСК з жирової тканини

Продукт

Опис

Мультипотентні мезенхімальні стромальні / стовбурові клітини із жирової тканини людини (ММСК-ЖТ), культивовані, аутологічні – клітинний препарат, отриманий із ліпоаспірату підшкірного жиру людини, виділений, ідентифікований та культивований на середовищі із факторами росту. Зберігається у замороженому вигляді в дюарах з азотом.

 

Враховуючи, їх багатолінійний мезодермальний та можливі ектодермальний та ендодермальний потенціали, ММСК-ЖТ можуть бути альтернативою плюрипотентним (плюрипотентність –  здатність диференціюватися в усі типи клітин) ембріональним клітинам, як в лабораторії, так і в клініці. Стандартизовані протоколи для виділення мезенхімальних стовбурових клітин з жирової тканини людини, наразі існують в багатьох біотехнологічних лабораторіях світу.

Застосування

ММСК з жирової тканини здатні до диференціації у адипогенному, остеогенному, хондрогенному, ендотеліальному, міогенному, гепатогенному, епітеліальному та нейрогенному напрямках.

 

На сьогоднішній день, можливості застосування ММСК-ЖТ в процесі регенерації тканин є досить вражаючим. Провідні напрямки досліджень включають – реваскуляризацію при ішемії, регенерацію серцево-судинної тканини, реконструкцію кісток/хрящів та реконструкцію сечовивідних шляхів.

 

Застосування ММСК-ЖТ при дефектах кісток та хрящів є цілком передбачуваним, враховуючи їх мезодермальне походження. Однак, використання ММСК-ЖТ є можливим і при диференціації у ектодермальну та ентодермальну лінії.

 

Навіть цукровий діабет може бути мішенню для терапії даними клітинами, окільки вже існують експериментальні  дані про зниження гіперглікемії при застосуванні ММСК-ЖТ.

 

Медична компанія ilaya виконує лікування ушкоджень кінцівок та шкіри,  гриж міжхребцевих дисків, опікової травми, гнійних ран, цукрового діабету, розсіяного склерозу та навіть проведення косметологічних процедур із омолодження шкіри обличчя.

 

На сайті СlinicalTrials.gov можна ознайомитись з експериментальними та клінічними дослідженнями, щодо застосування даного типу клітин при цілому ряді патологічних станів, які проводяться (або завершились) у провідних лабораторіях та клініках світу.

За наступними посиланнями можна ознайомитись з опублікованими в англомовних наукових виданях результатами вивчення отримання, характеристики, виготовлення та застосування ММСК-ЖТ:

Adipose-derived Stem Cells: Isolation, Expansion and Differentiation

The Adipose-derived Stem Cell: Looking Back and Looking Ahead

Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Regenerative Medicine

Mesenchymal Stem Cells Derived from Human Adipose Tissue.

Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells: isolation, expansion, and characterization.

The potential of adipose stem cells in regenerative medicine.

Human adipose stem cells: current clinical applications

Способи введення

Внутрішньовенне, інтратекальне, внутрішньосуглобне, внутрішньотканинне

Вартість

Дізнатись більше - за запитом .

Термін виробництва

4-8 тижнів.

Контакти

За детальною інформацією звертайтесь за нижчевказаними контактами

Телефон
+38 044 284 00 00

e-mail
science@ilaya.ua