Нормативна база

Лабораторія

Вести лабораторну діяльність нам дозволяють:

Клінічна база

Окрім науково-дослідних та клінічних державних установ, базою для проведення частини клінічних випробувань є Медична компанія ilaya, яка має ліцензію МОЗ України на медичну практику та акредитаційний сертифікат першої категорії.

Гарантії

Крім того від 10 жовтня 2007 року діє Наказ Міністерства охорони здоров`я України № 630 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань», що дозволяє використовувати клітинний і тканинний матеріали для клінічних випробувань. Контроль за проведенням та супроводження клінічних випробувань здійснює Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, після надання відповідної документації та звітів. А також учасник дослідження підписує інформовані згоди учасника дослідження та донора.

Згідно з Конвенцією про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини медична компанія ilaya та проект ilaya science захищають гідність і  тотожність  всіх людей  та  гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її  недоторканості  та  інших  прав   і   основних   свобод   щодо застосування біології та медицини.

Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації “Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження” констатує етичні принципи медичних  досліджень за   участю   людини   у  якості  об’єкта  дослідження,  включаючи дослідження  на  людських   матеріалах   та   даних,   які   можна ідентифікувати.

Перед проведенням дослідження спеціаліст із клінічних досліджень готує Протокол проведення дослідження, за яким надалі діють дослідники та всі структурні підрозділи проекту.