ММСК з кісткового мозку

Продукт

Опис

Мультипотентні мезенхімальні стромальні/стовбурові клітини із кісткового мозку людини (ММСК-КМ), культивовані, аутологічні -клітинний препарат, отриманий із червоного кісткого мозку людини, виділений, ідентифікований та культивований на середовищі із факторами росту. Клітини мають здатність до диференціації та проліферації. Зберігається у замороженому вигляді в дюарах з азотом.

 

Сьогодні, мультипотентні мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку (ММСК-КМ) – є одним з найпопулярніших біотехнологічних продуктів, що дозволяє вирішувати низку проблем у багатьох напрямках сучасної медицини.

 

Даний тип стовбурових клітин експресує поверхневі білкові маркери CD29 +, CD44 +, CD73 +, CD105 + та не експресує CD34 та CD45.

 

Стандартизовані протоколи отримання даного біологічного матеріалу з дорослих донорів, передбачають забір таких клітин, малоінвазивними методами, з червоного кісткового мозку клубової кістки з подальшим культивуванням.

Застосування

ММСК-КМ здатні диференціюватись в остеогенному та адипогенному, міогенному, хондрогенному,  ендотеліальному,   гепатогенному, епітеліальному та нейрогенному напрямках.

 

Сьогодні вже проведена низка клінічних досліджень, результати яких переконливо свідчать на користь застосування ММСК-КМ при терапії різних захворювань.

 

Впродовж останніх 10 років, даний тип клітин став “золотим стандартом” при лікуванні дефектів кісткової тканини, що тривалий час не зростаються, важких випадків в ортопедичній практиці і, так званої, тканинної інженерії в цілому.

 

Спектр захворювань, що лікуються застосуванням ММСК-КМ – вражаючий: розлади печінки, метаболічні захворювання кісток, ішемічний інсульт, нейродегенеративні захворювання, розлади нирок.

 

В даний час медична компанія ilaya активно застосовує ММСК-КМ у лікуванні ушкоджень кінцівок, спинно-мозкової та черепно-мозкової травм.

 

На сайті СlinicalTrials.gov можна ознайомитись з експериментальними та клінічними дослідженнями, щодо застосування даного типу клітин при цілому ряді патологічних станів, які проводяться (або завершились) у провідних лабораторіях та клініках світу.

За наступними посиланнями можна ознайомитись з великою кількістью опублікованих в англомовних наукових виданях результатами вивчення отримання, характеристики, виготовлення та застосування ММСК-КМ:

A systematic review of the concept and clinical applications of Bone Marrow Aspirate Concentrate in Orthopaedics

Difference between biomarkers of tibial bone marrow and adipose tissue

Allografts supercharged with bone-marrow-derived mesenchymal stem cells possess equivalent osteogenic capacity to that of autograft: a study with long-term follow-ups of human biopsies

Bone marrow derived stem cells in joint and bone diseases: a concise review

Isolation and characterization of bone marrow multipotential mesenchymal progenitor cells

Способи введення

Внутрішньовенне, інтратекальне, внутрішньосуглобне, внутрішньотканинне

Вартість

Дізнатись більше - за запитом .

Термін виробництва

4-8 тижнів.

Контакти

За детальною інформацією звертайтесь за нижчевказаними контактами

Телефон
+38 044 284 00 00

e-mail
science@ilaya.ua