Гнійна хірургія. Хронічні рани

Предмет

Тема

Оцінка безпеки та ефективності застосування культивованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини в лікуванні гнійних ран

мета

Вивчення безпеки та клінічної ефективності застосування культивованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини при аутодермопластиці у пацієнтів з гнійними ранами.

Дослідження

Препарат

  • Кріозбережена клітинна суспензія культивованих АУТОЛОГІЧНИХ МСК ранніх пасажів;
  • Кріозбережена клітинна суспензія культивованих АЛОГЕННИХ МСК ранніх пасажів;
  • Дермальний еквівалент, що складається з фібринопохідного гідрогелю та клітинної суспензії культивованих АУТОЛОГІЧНИХ МСК ранніх пасажів;
  • Дермальний еквівалент, що складається з фібринопохідного гідрогелю та клітинної суспензії культивованих АЛОГЕННИХ МСК ранніх пасажів;
  • Дермальний еквівалент, що складається з колагенового гідрогелю та клітинної суспензії культивованих АУТОЛОГІЧНИХ МСК ранніх пасажів;
  • Дермальний еквівалент, що складається з колагенового гідрогелю та клітинної суспензії культивованих АЛОГЕННИХ МСК ранніх пасажів.

Доза

  • Для дермального еквіваленту – від 2 млн до 10 млн клітин;
  • Клітинна суспензія – до 100 млн клітин.

принцип

Препарат наносять методом аплікації з послідуючим накладанням гіпоадгезивної пов’язки. Вказану процедуру проводять двічі.

очікуваний результат

Повна епітелізація або епітелізація більш, ніж 50% поверхні в осередках трансплантата.

Застосування клітинних технологій у лікуванні хронічних ранових дефектів