Ендокринологія. Цукровий діабет ІІ типу

Предмет

Тема

Оцінка безпеки та ефективності застосування препарату культивованих аутологічних (алогенних) мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу.

мета

Оцінити безпеку та ефективність трансплантації аутологічних (алогенних) культивованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини у пацієнтів з цукровим  діабетом 2 типу.

Дослідження

Препарат

Препарат культивованих аутологічних (алогенних) мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини – клітинний трансплантат у вигляді клітинної суспензії у фізіологічному розчині.

Доза

Кількість трансплантованих клітин визначається індивідуально для кожного пацієнта з розрахунку: не менше 106 клітин на кілограм ваги тіла.

принцип

Матеріал для підготовки аутологічних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин отримується з жирової тканини пацієнтів. Культура аутологічних ММСК готується in vitro за спеціальною методикою. Трансплантація аутологічних (алогенних) ММСК пацієнтам з ЦД 2-го типу проводиться шляхом внутрішньовеннї крапельної інфузії.

очікуваний результат

Досягнення цільових рівнів показників вуглеводного обміну та інсулінорезистентності:

  • рівень глікемії не вище 7,0 ммоль/л;
  • HbA1C ≤ 7%;
  • НОМА-ІR  – 20-30 через 12 місяців після проведення трансплантації.